JANGAN PERNAH MERENCANAKAN

Ester 7:1-10
(Ayat 9) Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja: “Lagipula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, lima puluh hasta tingginya.” Lalu titah raja: “Sulakan dia pada tiang itu.”

Shalom adik-adik,

Haman sangat membenci Mordekhai karena ia tidak mau menyembah dirinya. Haman merencanakan akan menggantung Mordekhai di tiang gantungan yang telah ia siapkan.

Adik-adik kedudukan Haman sebagai seorang pejabat kerajaan memungkinkan ia melakukan itu atas Mordekhai seorang Yahudi buangan. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Allah mengubah keadaan atas Haman dan Mordekhai.

Tetapi Allah mengangkat Mordekhai menjadi orang yang dihormati bahkan lebih daripada Haman. Dan sebaliknya Haman menjadi orang yang dibenci raja. Jabatannya sebagai pembesar dicopot dan ia digantung di atas tiang gantungan yang ia buat untuk menggantung Mordekhai.

Adik-adik jangan pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Apa yang adik-adik rencanakan akan menimpa adik-adik. Bila adik-adik merencanakan yang baik maka kebaikan akan adik-adik alami. Bila adik-adik merencanakan yang buruk maka hal itu akan menimpa adik-adik.

Rencanakan atau berbuatlah yang baik sehingga kebaikan akan adik-adik terima dan alami.

JANGAN MERENCANAKAN YANG JAHAT KARENA TUHAN YESUS AKAN MEMBUAT ITU MENIMPA ADIK-ADIK.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa saya tidak boleh merencanakan yang jahat?
  2. Apa yang terjadi bila saya merencanakan yang jahat?
  3. DOA :
    ( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )