JANGAN SAKITI

Semua Sia-Sia

Yeremia 44:1-30
(Ayat 3) Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.

Shalom adik-adik,
Adik-adik pasti sangat sedih bahkan menyakitkan bila orang yang adik-adik kasih melakukan perbuatan yang melanggar pesan atau perintah yang sudah disampaikan. Perintah yang sebenarnya untuk kebaikan orang yang dikasihi.

Adik-adik, hal ini dialami Allah. Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi umat Allah. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, diberikan ketetapan dan aturan untuk mereka lakukan supaya mereka hidup sesuai berkat dan kasih Allah.

Tetapi adik-adik, bangsa Israel melanggar perintah Allah, mereka membakar korban tetapi bukan untuk Allah dan beribadah kepada allah lain. Menyembah allah yang tidak mereka kenal, perbuatan mereka menimbulkan sakit di hati Allah.

Perintah Allah juga berlaku untuk adik-adik. Allah mengasihi adik-adik, Allah berkorban ketika memberikan anak-Nya Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya adik-adik yang percaya hidup dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus.

Adik-adik jangan sakiti hati Tuhan Yesus! Adik-adik mungkin tidak menyembah Allah lain. Tetapi sesungguhnya ketika adik-adik tidak menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Fokus adik-adik bukan kepada Tuhan Yesus, adik-adik lebih mengutamakan pekerjaan, hobby dan yang lainnya. Adik-adik sudah menyembah kepadanya bukan kepada Tuhan Yesus, adik-adik harus minta ampun dan bertobat.

JANGAN SAKITI HATI TUHAN YESUS DENGAN TETAP MENJADIKAN TUHAN YESUS YANG UTAMA.

RENUNGKAN:

  • Apakah saya pernah menyakiti hati Tuhan Yesus?
  • Dengan apa saya menyakiti hati Tuhan Yesus?
  • Apa yang harus saya lakukan setelah tahu telah menyakiti hati Tuhan Yesus?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)