JANGAN SALAH GUNAKAN

DH-Jadilah Pemimpin
Mazmur 82:1-8
(Ayat 2) Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik?

Shalom adik-adik,
Peranan hakim dalam Perjanjian Lama besar dan penting. Tidak hanya bertugas menjalankan hukum (yudikatif), tetapi juga pemerintahan (eksekutif) dan membuat undang-undang (legislatif).

Tetapi adik-adik, banyak hakim yang lupa diri sehingga tidak menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik. Mereka memutarbalikkan kebenaran dan membela kelaliman, tidak membela kaum tertindas dan lemah.

Allah tidak tinggal diam melihat perbuatan mereka, Allah akan menumpahkan geram-Nya. Mereka akan dihempaskan karena telah mengabaikan tugas dan kewajiban yang Allah percayakan sebagai hakim.

Mazmur 82 menjadi peringatan bagi adik-adik untuk tidak salah gunakan kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan. Baik dalam komunitas, keluarga, pekerjaan, atau bidang lainnya. Kelak Tuhan Yesus akan menuntut adik-adik atas kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus.

JANGAN SALAH GUNAKAN KEPERCAYAAN YANG TUHAN YESUS BERIKAN.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Kenapa saya tidak boleh salah gunakan kepercayaan dari Tuhan Yesus?
  2. Kepercayaan apa yang Tuhan Yesus berikan pada Saya?
DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)