JANGAN TAKUT

DH-Jangan Takut

Yesaya 41:1-29

(Ayat 10) Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

Shalom adik-adik,
Rasa takut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adik-adik. Rasa takut yang berlebihan bisa membuat masalah dalam kehidupan adik-adik. Ketika ketakutan menguasai maka hidup adik-adik menjadi tidak tenang, cemas, kuatir dan sebagainya.

Sebaliknya, adik-adik rasa takut juga dapat membuat dampak positif. Membuat adik-adik lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan atau bertindak. Adik-adik yang pernah gagal tentu tidak mau mengalami kegagalan lagi. Rasa takut akan gagal lagi membuat adik-adik berhati-hati dalam bertindak.

Ketakutan merupakan ciri dari orang yang tidak percaya dengan janji Tuhan. Yang dilihat hanya masalah yang tidak bisa diselesaikannya. Masalah lebih besar dari Tuhan dan membuatnya menjadi takut.

Adik-adik tidak perlu sampai dikuasai ketakutan yang berlebihan. Yesaya atau Firman Tuhan dengan jelas menggambarkan begitu besar kepedulian Tuhan Yesus. Suatu janji Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus akan menolong, memegang adik-adik untuk memberikan kemenangan atas pergumulan adik-adik. Jangan takut dan tetap percaya Tuhan Yesus.

JANGAN TAKUT SEBAB TUHAN YESUS MEMEGANG ADIK-ADIK DAN MEMBERIKAN KEMENANGAN.

RENUNGKAN:

  • Kenapa saya tidak boleh takut?
  • Apa janji Tuhan Yesus untuk saya ketika dalam masalah?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)