JANGAN TERTIDUR

DH-Jangan Tertidur
Markus 13:1- 37
(Ayat 36) Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.

Shalom adik-adik,

Adik-adik menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Apalagi orang yang adik-adik tunggu tidak tahu kapan datangnya dan adik-adik sudah menunggu lama. Sering kali pada saat adik-adik sedang menunggu adik-adik tertidur.

Seseorang yang sedang bertugas tidak boleh tidur. Kalau tidur artinya ia melalaikan tugasnya, dan tidak sedang bekerja. Dalam perumpamaan di atas tuannya tidak diketahui kapan akan datang. Jadi ia harus terus berjaga-jaga.

Adik-adik tidur dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan aktifitas atau tidak sedang bekerja, apalagi ketika sedang menunggu dan orang yang ditunggu tidak datang-datang. Selain bosan yang dihadapi, adik-adik bisa juga tertidur. Tetapi sebaliknya bila bekerja atau beraktifitas selain menghilangkan bosan juga membuat adik-adik tidak tidur.


MARI KITA BERJAGA-JAGA, KEDATANGAN TUHAN SUDAH DEKAT


Tuhan memerintahkan setiap kita termasuk adik-adik untuk BERJAGA-JAGA, kedatangan-Nya sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sedang digenapi (Matius 24), TUHAN YESUS SEGERA DATANG. Tuhan Yesus ingin adik-adik bekerja melakukan perintah-Nya pada saat sedang menunggu kedatangan-Nya. Perintah Tuhan Yesus untuk adik-adik adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus (Mat. 28:19-20).

Tuhan Yesus ingin adik-adik menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang sedang melakukan tugasnya ketika tuannya datang (Mat. 24:45). Adik-adik akan masuk dalam pesta perjamuan kawin Anak Domba dan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus mengingatkan saya untuk berjaga-jaga dan tidak tertidur. Saya akan lakukan perintah Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menjadikan mereka murid Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.