JANJI ALLAH DIPERBAHARUI

DH-Janji Allah Diperbaharui
Hosea 1:1-12
(Ayat 10) Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-Ku,” akan dikatakan kepada mereka: “Anak-anak Allah yang hidup.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik kasih Allah kepada umat-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun umat-Nya tidak setia, Allah tetap mengasihi mereka. Allah bahkan memperbaharui janji kepada umat-Nya.

Hal ini yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Mereka telah gagal melakukan perintah Tuhan. Berkali-kali Allah memperingati mereka akan dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan tetapi mereka tidak juga bertobat.

Adik-adik Hosea mendapat perintah Tuhan yang aneh. Ia harus mengawini Gomer seorang pelacur dan memiliki anak dari perempuan sundal tersebut. Gomer merupakan gambaran dari bangsa Israel yang melakukan perzinahan dengan menyembah berhala-berhala tetapi Allah tetap mengasihi mereka.

Sekalipun Allah murka dan menghukum mereka, Allah tetap mengasihi mereka dan memperbaharui janji-Nya. Mereka bukan lagi umat Tuhan tetapi baru menjadi anak-anak Tuhan bila mereka sungguh-sungguh bertobat.


KEMATIAN YESUS ADALAH PENGGENAPAN JANJI ALLAH KEPADA UMAT-NYA


Adik-adik kematian Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada umat-Nya dan bila adik-adik percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka adik-adik menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik harus bertobat bila Tuhan ingatkan akan dosa yang adik-adik perbuat sekalipun adik-adik anak-anak-Nya dan menerima janji Tuhan, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum adik-adik bila tidak bertobat.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menggenapi janji Allah sehingga saya menjadi anak Tuhan. Saya akan tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan melakukan perintah-perintah-Nya sehingga janji Allah digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.