KEBAHAGIAAN SEJATI

Kebahagiaan Sejati

Lukas 11:1-54
(Ayat 28) Tetapi Ia berkata:" Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."

Shalom adik-adik,
Seorang perempuan berkata kepada Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia perempuan yang mengandung dan menyusui Tuhan Yesus, seorang anak yang hebat dan luar biasa.

Adik-adik, pemikiran yang umum yang ada pada manusia berbahagia bila punya anak yang hebat atau menjadi anggota keluarga orang terkenal maka adik-adik pasti berbahagia. Berbahagia dengan cara dunia tetapi kebahagiaan seperti itu tidak sejati.

Tuhan Yesus menyampaikan kebahagiaan yang sejati, yaitu pada waktu mendengar firman Allah dan memeliharanya. Firman adalah Allah (Yoh. 1:1), pada waktu mendengar firman Allah maka adik-adik mendengar Allah berbicara.

Adik-adik, memelihara firman Allah artinya membuat firman Allah bertumbuh dalam kehidupan adik-adik. Firman Allah yang mulanya logos (tulisan) ketika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari akan berubah menjadi rhema. Firman Allah yang menjadi rhema akan memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup adik-adik.

KEBAHAGIAAN SEJATI AKAN ADIK-ADIK DAPATKAN BILA MENDENGAR DAN MEMELIHARA FIRMAN ALLAH.

RENUNGKAN:

  • Apa yang dimaksud kebahagiaan sejati?
  • Bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)