KEBAIKAN DENGAN KEJAHATAN

Kebaikan dengan Kejahatan

Yehezkiel 16:1-63
(Ayat 2) “Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji.”

Shalom adik-adik,
Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang orang tuanya. Dengan penuh kasih Allah memelihara dan membesarkannya (ayat 6-7), inilah gambaran kasih Allah kepada bangsa Israel.

Namun adik-adik yang dilakukan bangsa Israel sangat menyakitkan hati Allah. Mereka memberikan kasih dan kebaikan kepada “kekasih-kekasih” yang lain, yaitu dengan menyembah segala berhala (ayat 15).

Adik-adik, semua yang mereka lakukan merupakan kekejian di mata Allah. Mereka sudah berzinah dengan berhala-berhala, mengumbar nafsu kepada semua berhala. Membalas kebaikan Allah dengan perbuatan yang menyakiti hati-Nya, ibarat “air susu dibalas air tuba”.

Hal ini juga yang tanpa disadari adik-adik lakukan. Adik-adik membalas kasih dan kebaikan Allah dengan perbuatan yang menyakiti hati-Nya. Mungkin adik-adik tidak mencuri, memukul atau membunuh. Tapi sesungguhnya pada saat adik-adik tidak menempatkan dan menjadikan Allah nomor satu, kita sudah melukai hati Allah.

Adik-adik harus bertobat kalau masih ada allah lain. Kembali jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang utama dalam hidup adik-adik. Jangan balas kebaikan Tuhan Yesus dengan kejahatan, jangan melukai hati Tuhan Yesus.

JANGAN BALAS KEBAIKAN TUHAN YESUS DENGAN KEJAHATAN YANG MELUKAI HATI TUHAN YESUS.

RENUNGKAN:

  • Dengan apa saya membalas kebaikan Tuhan Yesus?
  • Kejahatan yang saya telah lakukan sampai sekarang?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)