KEDEWASAAN ROHANI

DH-Kedewasaan Rohani
Ibrani 8:1-13
(Ayat 10b) Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

Shalom adik-adik,

Kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat dari lamanya menjadi Kristen atau umur seseorang. Banyak orang Kristen yang walaupun sudah dewasa secara umur tetapi rohaninya masih anak-anak. Ada yang usianya masih muda tetapi memiliki kedewasaan lebih baik daripada orang yang usianya lebih tua.

Adik-adik, orang Kristen yang sehat pasti akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Pertumbuhan rohani harus terjadi sejak seseorang memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus. Orang Kristen yang dewasa akan hidup di dalam firman dan firman itu hidup di dalamnya. Di segala aspek kehidupan ia tidak keluar dari kebenaran firman.

Firman hidup berarti firman Tuhanlah yang secara aktif menuntun, mengontrol dan mengendalikan hidup adik-adik. Bila adik-adik hidup dalam firman dan firman itu hidup di dalam adik-adik maka pengenalan adik-adik terhadap Allah akan semakin benar. Adik-adik dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, mana yang berkenan kepada-Nya dan apa yang dikehendaki Tuhan.

Allah sudah menaruh hukum-Nya di dalam akal budi dan di dalam hati adik-adik. ROH KUDUS YANG MENDIAMI ADIK-ADIK AKAN MENOLONG DAN MEMBANTU UNTUK BISA MENGERTI DAN MELAKUKAN FIRMAN TUHAN.

Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik akan dosa, kebenaran dan penghakiman (Yoh.16:8-11). Bila adik-adik mengikuti tuntunan Roh Kudus maka adik-adik akan menjadi orang yang dewasa secara rohani.

Tuhan memberkati.

DOA :
Roh Kudus tuntun dan pimpin hidup saya untuk melakukan Firman Tuhan sehingga saya menjadi dewasa dalam kerohanian. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.