KELUAR DARI HATI

Tempat Tersembunyi

Lukas 6:1-49
(Ayat 45) Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.

Shalom adik-adik,
Hati seseorang tercermin dari perkataannya, yang diucapkan oleh mulut meluap dari hatinya. Melalui perkataan seseorang akan diketahui keadaan hatinya. Orang yang baik akan mengucapkan perkataan yang baik dan positif, demikian juga sebaliknya.

Adik-adik, hati manusia sudah tercemar dosa. Dari hati manusia timbul segala pikiran yang jahat (Mar. 7:21-22) dan akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak menjadi berkat dan dapat melukai orang lain.

Tuhan Yesus meminta adik-adik untuk menjaga hati (Ams 4:23). Hati yang Tuhan Yesus sudah pulihkan harus dijaga sehingga tidak tercemar lagi dan memancarkan kehidupan. Perkataan yang adik-adik ucapkan menjadi perkataan yang membangun dan memuliakan Tuhan Yesus.

Adik-adik harus hidup dipimpin Tuhan Yesus. Hidup bergaul dengan Tuhan Yesus maka hati adik-adik tidak akan tercemar dan perkataan adik-adik akan penuh kasih. Perkataan yang membangun dan memuliakan Tuhan Yesus. Kehidupan adik-adik akan mencerminkan Tuhan Yesus yang adalah kasih.

PERKATAAN YANG MEMBANGUN KELUAR DARI HATI YANG SUDAH DIPULIHKAN TUHAN.

RENUNGKAN:

  • Mengapa saya harus menjaga hati?
  • Perkataan seperti apa yang dikeluarkan dari hati yang luka?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)