DHK-Kerendahan Hati

KERENDAHAN HATI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 10:1-27
(Ayat 16) Kata Saul kepada pamannya itu: “Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan.” Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.

Shalom adik-adik,

Saul diurapi oleh Allah melalui nabi Samuel untuk menjadi raja yang akan memimpin bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel belum mengetahuinya karena Allah belum memberitahukannya kepada mereka. Saul tahu dan menyadari hal tersebut, oleh karena itu Saul tidak menonjolkan dirinya di hadapan bangsa Israel. Ia memilih untuk rendah hati karena ia tahu belum waktunya Tuhan.

Adik-adik Saul memiliki kerendahan hati dan tidak menyombongkan dirinya. Saul terus berharap kapada kasih karunia dan kedaulatan Allah bahwa pada waktunya ia diangkat dan diakui sebagai raja, baik oleh Allah maupun oleh seluruh bangsa Israel. Sekalipun ia sudah diurapi nabi Samuel atas perintah Allah untuk menjadi raja.

Adik-adik atas kerendahan hatinya, Allah memberkati Saul dengan mengirimkan orang-orang perkasa yang akan menjaga kedaulatannya sebagai raja atas umat pilihan Tuhan. Allah yang memilih, Allah juga yang menjaga dan memperlengkapi Saul sebagai seorang raja.


MILIKILAH KERENDAHAN HATI SEPERTI YANG DIMILIKI SAUL SEBAB GANJARAN KERENDAHAN HATI ADALAH KEKAYAAN, KEHORMATAN DAN KEMAKMURAN


Adik-adik, milikilah kerendahan hati seperti yang dimiliki Saul sebab ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan dan kemakmuran (Amsal 22:4). Ada kasih setia Allah yang akan memampukan diri kita bila kita rendah hati dan taat kepada-Nya. Tetapi adik-adik sebaliknya kesombongan mendahului kehancuran.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mengajar saya hari ini untuk selalu rendah hati. Ampuni saya kalau selama ini sombong. Saya bertobat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.