KORBAN PERSEMBAHAN

DH-Korban Persembahan
Bilangan 28:1-31
(Ayat 2) Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepada-Ku sebagai santapan-Ku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi-Ku.

Shalom adik-adik,

Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban api-apian setiap hari. Juga korban sajian (ayat 2-4) dan korban curahan (ayat 5-8). Dan juga persembahan hari Sabat dan bulanan. Melalui persembahan dan korban yang Allah tetapkan, Allah mengharapkan perhatian yang penuh dan konsistensi dari umat-Nya.

Adik-adik persembahan yang Allah minta bukanlah satu daftar yang bisa diberi tanda apabila sudah dilakukan. Tetapi Allah meminta perhatian penuh terhadap kualitas korbannya. Juga waktu-waktu tertentu untuk memberikan korban tersebut.

Allah tidak ingin umat-Nya memberi persembahan dan korban asal-asalan dan semaunya. Melalui persembahan dan korban yang Allah sudah atur dan tetapkan, Allah ingin menjadi yang terutama dalam kehidupan umat-Nya.

Adik-adik melalui pengorbanan dan penyaliban Yesus di kayu salib, adik-adik yang percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, tidak lagi mempersembahkan korban tersebut di atas. Korban Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Allah sudah menggantikannya, sekali dan untuk selama-lamanya.

Satu hal yang Allah minta yang harus adik-adik bawa sebagai persembahan dan korban yaitu MEMPERSEMBAHKAN SELURUH HIDUP DAN KEBERADAAN ADIK-ADIK SEBAGAI PERSEMBAHAN YANG HIDUP DAN KUDUS (Roma 12:1). Adik-adik harus membawanya setiap hari ke hadapan Allah. Artinya hidup adik-adik senantiasa menjadi korban yang menyukakan Allah.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa yang harus saya berikan sebagai persembahan kepada Allah?
  2. Mengapa saya tidak lagi memberikan korban binatang kepada Allah?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )