LAKUKAN FIRMAN TUHAN

DHK-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya

Yeremia 6:1-30

(Ayat 19) Dengarlah, hai bumi! Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku.

Shalom adik-adik,
Yeremia menyampaikan kemarahan Allah ke atas bangsa Israel. Allah akan mendatangkan malapetaka mereka. Sekalipun mereka bangsa Israel adalah umat pilihan dan kepunyaan-NYA, Allah tetap mendatangkan malapetaka atas mereka.

Adik-adik, Allah mengasihi bangsa Israel, mereka dipilih untuk menjadi umat pilihan dan kesayangan Allah. Allah pisahkan mereka dan diberikan tuntunan dan pengajaran untuk mereka lakukan sebagai umat Allah.

Tetapi dalam perjalanan sebagai umat Allah, bangsa Israel seringkali menolak perkataan dan pengajaran Allah. Mereka memiliki rancangan sendiri, yang mereka lakukan membuat Allah marah dan mendatangkan malapetaka.

Demikian halnya dengan adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan firman untuk adik-adik lakukan. Lakukanlah semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengikuti keinginan daging sebab bertentangan dengan Tuhan Yesus sehingga mendatangkan malapetaka.

LAKUKAN FIRMAN TUHAN YANG DAPAT MENDATANGKAN BERKAT TUHAN.

RENUNGKAN:

  • Kenapa saya harus melakukan Firman Tuhan?
  • Apa yang terjadi bila saya melakukan keinginan daging?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)