LAWAN TUHAN

Musuh Tuhan

Nahum 2:1-13
(Ayat 13) Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu; Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi.

Shalom adik-adik,
Nahum menyampaikan penglihatannya mengenai kota Niniwe ibukota kerajaan Asyur. Mereka telah berbalik ke jalan yang jahat dan melakukan dosa. Mereka telah menjadi lawan atau musuh Allah. Oleh sebab itu Allah akan menghancurkan dan memusnahkan Niniwe.

Tetapi adik-adik Allah tidak jadi melakukannya. Niniwe bertobat ketika Yunus menyampaikan pesan Allah untuk mereka bertobat, Niniwe diselamatkan dari kebinasaan.

Adik-adik, siapapun akan menjadi lawan atau musuh Allah, tidak terkecuali adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus. Ketika adik-adik berbalik dari jalan Tuhan Yesus dan melakukan dosa, adik-adik sudah menjadi lawan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan menghukum adik-adik.

Banyak anak Tuhan Yesus mungkin termasuk adik-adik percaya Tuhan Yesus tidak akan menghukum karena sudah ditebus dari kebinasaan dan Tuhan Yesus akan membela adik-adik, hukuman atas kesalahan ditiadakan. Ini adalah suatu pemikiran yang salah, Tuhan Yesus adil dan akan menghukum adik-adik yang tidak bertobat.

Adik-adik jangan menjadi lawan Tuhan Yesus. Selama tidak bertobat maka adik-adik menjadi lawan Tuhan Yesus dan hukuman pasti digenapi. Adik-adik harus cepat bertobat dan minta ampun sebelum kasih karunia Tuhan Yesus selesai. Tuhan Yesus akan memulihkan adik-adik kembali.

ADIK-ADIK MENJADI LAWAN TUHAN YESUS BILA MELAKUKAN DOSA DAN TIDAK BERTOBAT.

RENUNGKAN:

  • Siapa yang dapat menjadi lawan Tuhan Yesus?
  • Bagaimana supaya saya tidak menjadi lawan Tuhan Yesus?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)