LEPAS DARI PERANGKAP

DH-Lepas Dari Perangkap
Mazmur 31:1-25
(Ayat 5) Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku.

Shalom adik-adik,

Mungkin adik-adik pernah mengalami dijebak atau dijerumuskan oleh seseorang ke dalam kondisi atau situasi yang tidak enak atau tidak menyenangkan. Mungkin difitnah atau dijelek-jelekkan di depan orang lain.

Adik-adik Daud mengibaratkan dirinya seperti burung yang masuk ke dalam jaring yang dipasang untuk menangkap burung. Kesesakan akibat dikejar-kejar musuh dan juga Saul membuat dirinya seperti burung dalam perangkap jaring. Daud tidak bisa melepaskan dirinya.

Pengharapan Daud untuk lepas dari jaring hanya kepada Allah. Allah adalah tempat perlindungan Daud ketika ia dalam masalah atau kesesakan. Tidak ada pribadi yang bisa menolongnya selain Allah dan tidak ada tempat yang aman selain dalam hadirat Allah. Oleh karenanya dalam salah satu mazmurnya Daud berkata lebih baik satu hari di pelataran-Nya daripada seribu hari di tempat lain. Di sanalah Daud menikmati semua kasih dan kebaikan Tuhan.


BAWA KESESAKAN ADIK-ADIK KEPADA TUHAN, MAKA ADIK-ADIK AKAN MENGALAMI SEMUA KASIH DAN KEBAIKAN TUHAN DAN KESESAKAN ADIK-ADIK DIANGKAT


Kalau saat ini, adik-adik sepertinya dalam jaring perangkap burung yang dipasang oleh musuh-musuh, baik musuh dalam pelayanan, di sekolah ataupun orang yang tidak suka kepada adik-adik, BAWA KESESAKAN ADIK-ADIK KEPADA TUHAN, TUHAN TEMPAT PERLINDUNGAN DAN KOTA BENTENG. Di sana adik-adik akan mengalami semua kasih dan kebaikan Tuhan dan kesesakan adik-adik diangkat.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya percaya, Tuhan Yesus pasti melepaskan saya dari kesesakan dan pergumulan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.