MAMA ADALAH MAHKOTA

DH-Istri Yang Cakap

Amsal 12:1-28

(Ayat 4) Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.

Shalom adik-adik,
Peranan istri atau mama sangat penting sekali bagi keluarga. Mama adalah penolong dan tiang doa bagi keluarganya. Kebahagiaan keluarga  tidak terlepas dari fungsi dan peranan seorang mama yang berhasil.

Adik-adik, kitab Amsal menuliskan mama adalah mahkota bagi keluarganya. Mahkota selain sebagai hiasan kepala juga melambangkan kekuasaan dan pemerintahan. Seorang raja maupun ratu akan menggunakan mahkota di kepala mereka sebagai identitas maupun otoritas pemimpin.

Mama adalah mahkota bagi keluarganya, menjadi kebanggaan keluarga karena selalu akan dilihat orang. Ketika seorang mama tidak berfungsi dan berperan dengan baik maka ia akan seperti penyakit yang akan menghancurkan keluarganya.

Adik-adik, begitu pentingnya peranan dan fungsi mama. Adik-adik harus mengasihi mama, jangan sia-siakan mama. Ketika dikasihi maka mama akan menjadi kekuatan yang akan membawa kebahagiaan bagi keluarga.

MAMA YANG CAKAP ADALAH MAHKOTA BAGI KELUARGANYA.

RENUNGKAN:

  • Mengapa mama harus dikasihi?
  • Dilambangkan sebagai apa seorang mama?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)