DHK-Mama Yang Cakap

MAMA YANG CAKAP

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Amsal 31:1-31
(Ayat 10) Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata.

Shalom adik-adik,

Adik-adik kata “cakap” dalam konteks di atas bukan berbicara tentang paras atau kecantikan tetapi tentang PERANAN DAN FUNGSI MAMA DI DALAM KELUARGA KHUSUSNYA SEBAGAI PENOLONG PAPA SEHINGGA PAPA MENJADI MAKSIMAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANANNYA SEBAGAI KEPALA KELUARGA.

Adik-adik kesuksesan seorang papa dalam pekerjaan, usaha dan juga pelayanan sangat dipengaruhi peranan mama. Mama yang cakap adalah mama yang hidup takut akan Tuhan, sehingga ia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya yaitu menjadi penolong yang sepadan: menolong dan mendampingi papa menjalani kehidupan seperti Tuhan kehendaki.


MAMA YANG CAKAP ADALAH MAMA YANG HIDUP TAKUT AKAN TUHAN, DAN MENJADI PENOLONG YANG SEPADAN BUAT PAPA


Mama yang cakap berarti juga mengasihi papa apa adanya. Mengasihi berarti menerima kelebihan dan kekurangannya, mau tunduk dan menghargai papa sebagai kepala rumah tangga. Adik-adik peranan mama salah satunya membantu papa untuk mengisi atau memperbaiki kekurangannya, bukan mengkritik, mengungkit-ungkit kesalahan atau menjatuhkan.

Selain itu adik-adik, mama juga harus mampu memperhatikan kebutuhan keluarganya. Mama yang cakap adalah mahkota bagi papa. Mahkota dipakai di atas kepala dan melambangkan kehormatan. Jadi mama yang cakap adalah kebanggaan dan kehormatan bagi papa.

Adik-adik harus berdoa dan membantu mama supaya mama adik-adik menjadi mama yang cakap. Cakap bagi papa juga bagi adik-adik atau anak-anaknya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya berdoa untuk mama. Tuhan Yesus berikan kekuatan dan hikmat kepada mama. Sehingga mama menjadi mama yang cakap bagi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.