MATA TUHAN MELIHAT

DH-Mata Tuhan Melihat
Mazmur 11:1-7
(Ayat 4) Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus; Tuhan, takhta-Nya di sorga; mata-Nya mengamat-amati, sorot mata-Nya menguji anak-anak manusia.

Shalom adik-adik,

Tuhan maha hadir atau omni present. Ia hadir di mana-mana, namun Tuhan juga memiliki tempat di mana Ia tinggal. Seperti halnya adik-adik yang memiliki tempat tinggal atau rumah. Dengan adanya tempat tinggal yang tetap, orang lain akan mudah menemui adik-adik atau berkunjung.

Adik-adik demikian halnya dengan Allah, dengan memiliki tempat tinggal yang tetap, adik-adik tahu Allah berada di mana maka adik-adik dapat datang kepada-Nya setiap saat. Dari tempat kediaman-Nya yang kudus, yaitu sorga dan yang juga menjadi tempat-Nya bertakhta, Allah memerintah dunia dan alam semesta.

Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Dari kediaman-Nya yang kudus, ALLAH MEMPERHATIKAN SEGALA PERBUATAN DAN MENGUJI SETIAP PEKERJAAN MANUSIA. Semua yang adik-adik lakukan Allah mengetahuinya. Jadi jangan memiliki pengertian Allah tidak tahu perbuatan adik-adik.


ADIK-ADIK HARUS MEMPERHATIKAN PERBUATAN DAN TINGKAH LAKU ADIK-ADIK KARENA ALLAH MENGETAHUI SEMUANYA BAHKAN ALLAH JUGA MENGUJINYA


Adik-adik harus memperhatikan perbuatan dan tingkah laku adik-adik karena Allah mengetahui semuanya bahkan Allah juga mengujinya. Seperti halnya ujian pada waktu sekolah, bila lulus maka akan naik kelas. Adik-adikpun akan naik kelas di dalam kehidupan adik-adik setelah adik-adik lulus dari ujian.

Tuhan memberkati.

DOA :
Sungguh Tuhan Yesus saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kehidupan saya. Saya mau selalu datang ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Di tempat kediaman Tuhan Yesus, saya merasa aman dan nyaman. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.