DH-Menegur Dengan Kasih

MENEGUR DENGAN KASIH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Timotius 5:1-25
(Ayat 1-2) Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegorlah dia sebagai bapa. Tegorlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian.

Shalom adik-adik,

Ciri-ciri kehidupan orang Kristen adalah kasih. Salah satu alasan Tuhan Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya kepada dunia khususnya manusia (Yoh. 3:16). Kasih adalah wujud nyata dari ajaran Kristus. Kasih tidak boleh hanya di bibir saja, tetapi harus dinyatakan dalam perbuatan nyata. Kasih yang hanya di bibir saja adalah kasih yang semu.

Segala tingkah laku orang Kristen harus didasari oleh kasih. Baik itu dalam pelayanan, pekerjaan, komunitas maupun dalam menegur. Teguran yang disampaikan harus dibungkus oleh kasih. Orang yang salah boleh ditegur asal tetap dalam koridor kasih. Teguran yang dilakukan di luar kasih akan menimbulkan masalah baru, yaitu pertengkaran dan kekacauan.

Adik-adik, Paulus mengajarkan bagaimana menegur seseorang yaitu jangan menegur dengan keras. Teguran yang keras biasanya didasari oleh amarah. Amarah menyebabkan mulut tidak terkendali dan akan mengeluarkan kata-kata yang keras dan menyakitkan. Inilah yang menyebabkan munculnya masalah baru yaitu pertengkaran. Cara ini tidak akan membawa kepada penyelesaian yang lebih baik.

Cara yang benar dalam menegur adalah menegur dengan suara lembut walaupun hati adik-adik sudah sangat jengkel. Hal ini tidak mudah dan butuh pengorbanan. Baik itu berupa korban pemberian, perhatian dan termasuk juga berkorban dalam bentuk perasaan. Kasih berkaitan erat dengan berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban di kayu salib sampai mati.

JIKA ADIK-ADIK INGIN ORANG YANG BERBUAT SALAH BERUBAH DAN BERBALIK DARI JALANNYA YANG SALAH, MAKA ADIK-ADIK HARUS MENEGURNYA DENGAN KASIH. Jangan dengan amarah atau kebencian. Adik-adik harus mengimpartasikan kasih Kristus dalam hidup adik-adik termasuk dalam hal menegur.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus berikan saya kemampuan untuk bisa berkata-kata dengan lembut ketika saya menegur dan memberitahukan sesuatu yang salah pada seseorang. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.