MENGAKUI DOSA DISERTAI TINDAKAN

DH-Jangan Takut Dan Tetap Percaya
Ezra 10:1-44
(Ayat 11) “Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”

Shalom adik-adik,

Ezra meminta bangsa Israel untuk membereskan dosa dalam hal perkawinan. Pembaharuan rohani dilakukan Tuhan melalui Ezra setelah mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan.

Pengakuan dosa yang dilakukan Ezra bukan hanya menyangkut rakyat. Tetapi semua orang Israel termasuk para imam, para penyanyi serta para penunggu gerbang. Mereka semua mendapat teguran untuk bertobat.

Tuhan melarang mereka untuk menikah dengan perempuan asing. Supaya mereka tidak jatuh dalam dosa.

Pengakuan dosa tanpa disertai perbuatan bukan pengakuan dosa yang sejati. Pengakuan dosa harus diikuti dengan tindakan. Sebagai bukti bahwa adik-adik bersedia meninggalkan dosa.

PENGAKUAN DOSA HARUS DISERTAI TINDAKAN PERTOBATAN

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa yang harus saya lakukan ketika bertobat?
  2. Tindakan apa yang saya harus lakukan ketika bertobat?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )