MENJADI ANAK TUHAN

Berharga Di Mata Tuhan

Hosea 1:1-12
(Ayat 10) Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-Ku,” akan dikatakan kepada mereka: “Anak-anak Allah yang hidup.”

Shalom adik-adik,
Kasih Allah kepada umat-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun mereka tidak setia dan menyakiti hati Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Allah memperbaharui janji kepada umat-Nya untuk mereka kembali hidup dalam kasih Allah.

Adik-adik, Gomer merupakan gambaran dari bangsa Israel, seorang perempuan yang melakukan perzinahan. Bangsa Israel melakukan perzinahan rohani dengan perbuatan mereka menyembah berhala.

Mereka telah gagal melakukan perintah Tuhan. Berkali-kali Allah memperingati mereka akan dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan tetapi mereka tidak bertobat, sehingga Allah menghukum Mereka.

Tetapi adik-adik, Allah tetap mengasihi mereka bahkan Allah kemudian memperbaharui janji-Nya. Mereka akan diangkat jadi anak Allah bila bertobat bukan sebagai umat lagi.

Adik-adik, kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat janji Allah berlaku bagi adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang melakukan perintah Tuhan Yesus dan bertobat bila melakukan dosa. Adik-adik akan menjadi anak Tuhan Yesus.

ADIK-ADIK MENJADI ANAK TUHAN YESUS BILA PERCAYA DAN MENERIMA TUHAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Tuhan mau mengangkat saya menjadi anak Tuhan Yesus?
  • Bagaimana caranya menjadi anak Tuhan Yesus?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)