DH-Menjelang Hari Tuhan

MENJELANG HARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 30:1-26
(Ayat 3) Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa.

Shalom adik-adik,

Adik-adik Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menubuatkan hari penghukuman atas Mesir. Hari di mana Mesir akan dihancurkan dan orang-orang Mesir akan diserakkan dan dihamburkan ke semua negeri (ayat 26). Dan kerajaan Mesir tidak akan ada lagi.

Hari Tuhan adalah hari penghukuman. Hari Tuhan akan menimpa dunia ini. Tuhan sudah menyampaikan dan menubuatkan tentang hari Tuhan. Tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat (Mat. 24).

Adik-adik sebelum hari itu menimpa dunia ini, adik-adik adalah gereja-Nya yang akan diangkat ke awan-awan permai untuk menjadi mempelai-Nya (1Tes. 4:17) dan hari Tuhan tidak menimpa adik-adik.

Apa yang harus adik-adik lakukan menjelang hari Tuhan?

MENJELANG HARI TUHAN, ADIK-ADIK HARUS HIDUP LEBIH DALAM LAGI DALAM PERSEKUTUAN DENGAN TUHAN (Ibr. 10:25).

Persekutuan dengan Tuhan akan membuat adik-adik hidup dipimpin Tuhan, penyertaan-Nya akan semakin nyata. Dan adik-adik hidup dalam perkenanan-Nya.

Adik-adik tingkatkan juga persekutuan dengan teman-teman seiman, sehingga adik-adik bisa saling membangun dan menasihatkan. Agar bila ada saudara adik-adik lemah tidak sampai jatuh tergeletak tetapi adik-adik bersama-sama saling menguatkan.

Adik-adik harus jadi 5 gadis bijak yang berjaga-jaga, hidup dalam persekutuan dengan Allah dan membawa minyak cadangan (minyak berbicara tentang pengurapan), sehingga pada waktu Sang Mempelai datang, adik-adik masuk dalam pesta kawin Anak Domba.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau hidup lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus dan dengan saudara-saudara seiman, sehingga dapat saling membangun dan menguatkan menjelang datangnya hari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.