MINTALAH KEPADA TUHAN

Panggilan Tuhan

Zakharia 10:1-12
(Ayat 1) Mintalah hujan dari pada Tuhan pada akhir musim semi! Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikan-Nya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang.

Shalom adik-adik,
Allah menjanjikan hujan lebat kepada setiap orang yang meminta kepada-Nya. Hujan berbicara tentang berkat. Tuhan Yesus juga ingin adik-adik meminta kepada-Nya. Mintalah kepada-Nya maka akan diberikan kepadamu (Mat. 7:7).

Adik-adik, orang Israel lebih suka meminta petunjuk atau berkat kepada para terafim, juru tenung, dan para peramal (ayat 2). Padahal yang dikatakan oleh mereka adalah hampa dan sia-sia. Dengan berbuat demikian bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Perbuatan mereka suatu kekejian di mata Allah.

Apakah adik-adik pernah melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Meminta sesuatu kepada dukun, peramal ataupun orang pintar? Kalau pernah dilakukan adik-adik harus minta ampun dan bertobat.

Adik-adik, sama seperti seorang anak yang meminta kepada bapanya. Demikian hendaknya adik-adik minta kepada Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus tidak akan memberi batu ketika adik-adik meminta roti (Mat. 7:9-11). Tuhan Yesus pasti memberikan yang adik-adik minta.

MINTALAH KEPADA TUHAN YESUS YANG SANGGUP MEMBERIKAN YANG ADIK-ADIK MINTA.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Tuhan Yesus mau saya hanya meminta kepada-Nya?
  • Kenapa saya tidak boleh meminta berkat kepada pihak lain?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)