MURKA TUHAN

DH-Murka Allah

Yesaya 24:1-23

(Ayat 1) Sesungguhnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan penduduknya.

Shalom adik-adik,
Murka Allah akan melanda seluruh bumi. Manusia telah mencemarkan bumi dengan dosa. Kejahatan dan dosa telah merajalela. Pada akhir zaman Allah telah menetapkan suatu malapetaka yang akan menimpa semua orang yang senang dengan ketidakbenaran.

Adik-adik, banyak orang tidak mau tahu dengan yang akan Allah lakukan terhadap dunia. Orang hanyut dengan perkara dunia. Sekalipun Tuhan sudah sampaikan akan ada malapetaka yang akan menimpa seluruh bumi.

Yesaya berkata manusia yang hidup pada akhir zaman nasibnya semua akan sama. Semua akan ditimpa murka Allah. Walaupun kelihatan manusia berbeda-beda. Ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya.

Adik-adik, sekalipun Allah menimpakan murka atas bumi, tetapi Tuhan Yesus berjanji kepada adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus yang menjaga kekudusan dan hidup melakukan perintah-Nya, adik-adik akan diluputkan dari murka Allah. Bahkan adik-adik akan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus.

MURKA ALLAH AKAN DILUPUTKAN BILA ADIK-ADIK PERCAYA KEPADA TUHAN YESUS DAN HIDUP MELAKUKAN PERINTAH-NYA.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Allah murka pada dunia ini?
  • Apa yang harus saya lakukan supaya luputkan dari murka Allah?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)