NABI-NABI PALSU

DH-Nabi-nabi Palsu
Ulangan 13:1-18
(Ayat 1) Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat.

Shalom adik-adik,

Nabi-nabi palsu akan terus berusaha membawa umat Tuhan untuk menyembah allah lain yang bukan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka juga akan melakukan mujizat. Musa melarang bangsa Israel untuk menjadi pengikut mereka bahkan menyuruh untuk membinasakan nabi-nabi tersebut.

Pesan ini juga untuk adik-adik sebagai umat Tuhan untuk tidak mengikut nabi-nabi palsu dan menyembah allah lain yang bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan diri-Nya mati di kayu salib untuk adik-adik yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal.

Di akhir zaman Tuhan Yesus sudah menyampaikan akan ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan umat Tuhan. Mereka akan melakukan tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat untuk menarik orang menjadi pengikutnya termasuk umat Tuhan. Nabi-nabi palsu juga akan bernubuat dan melakukan mujizat memakai nama Tuhan Yesus.

Kalau adik-adik tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus maka adik-adik akan sulit mengetahui mereka adalah nabi palsu. Adik-adik akan bisa membedakan nabi palsu kalau adik-adik dekat dengan Tuhan Yesus.

HIDUPLAH INTIM DENGAN TUHAN YESUS, BANGUN PERSEKUTUAN YANG TERUS MENERUS MELALUI DOA, MEMBACA FIRMAN TUHAN DAN SENANTIASA BERIBADAH KEPADA TUHAN YESUS.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Siapakah nabi palsu?
  2. Bagaimana saya bisa mengetahui nabi-nabi palsu?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )