NASIHAT YANG TERBAIK

DH-Nasihat Yang Terbaik
2 Tawarikh 10:1-19
(Ayat 10) Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: “Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami–beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!”

Shalom adik-adik,

Rehabeam diangkat menjadi raja menggantikan raja Salomo ayahnya. Dalam masa pemerintahannya, rakyat meminta keringanan pekerjaan yang memberatkan tanggungan mereka seperti yang sudah ditetapkan raja Salomo.

Rehabeam memiliki dua kubu penasihat. Para tua-tua yang mendampingi Salomo selama hidupnya dan orang-orang muda yang sebaya dengannya. Para tua-tua menyetujui permintaan rakyat tetapi orang-orang muda tidak menyetujui bahkan meminta Rehabeam untuk menambah beban tanggungan mereka.

Rehabeam menyetujui pendapat orang-orang muda untuk menolak permintaan rakyat. Akibat keputusannya, rakyat menolak Rehabeam menjadi raja mereka kecuali dari suku Yehuda. Mereka kemudian mengangkat Yerobeam menjadi raja atas mereka. Maka pecahlah kerajaan Israel menjadi dua kerajaan.

Tidak semua nasihat baik atau berguna bagi adik-adik. Adik-adik harus bijaksana dalam menerima nasihat-nasihat. Jangan abaikan nasihat orang-orang tua, pengalaman mereka dapat adik-adik pakai untuk kehidupan adik-adik. Namun tidak semua nasihat orang-orang muda juga tidak baik.

MINTALAH ATAU BERTANYALAH KEPADA ALLAH, NASIHAT-NYA YANG TERBAIK BAGI ADIK-ADIK.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan Tuhan Yesus melalui Rehabeam. Saya akan hati-hati dalam menerima nasihat orang. Berikan kepekaan untuk saya mendengar nasihat Tuhan Yesus sebab hanya nasihat Tuhanlah yang terbaik bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.