NUBUATAN PEMULIHAN

DH-Nubuatan Pemulihan
Zakharia 12:1-14
(Ayat 10) “Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik nubuatan Zakharia dalam ayat di atas bukan hanya nubuatan untuk pemulihan dan pertobatan bangsa Yahudi tetapi juga gambaran dari pertobatan setiap orang kepada Yesus di masa depan.

Roh pengasihan dan roh permohonan akan Allah curahkan. Kata “pengasihan” juga memiliki pengertian ‘kebaikan, kemurahan, kasih karunia’; semua itu menunjukkan bahwa pertobatan bukanlah pekerjaan manusia tetapi pertobatan datang dari Allah.

Adik-adik pertobatan dan keselamatan, Tuhan janjikan melalui kematian Yesus di kayu salib. Ia ditikam dan semua mata memandang kepada-Nya. Tetapi lewat kematian-Nya terbuka jalan pemulihan bagi setiap manusia yang percaya kepada-Nya (1 Tes. 4).

Oleh karena kebaikan dan kuasa Allah maka kita diselamatkan dari dosa dan neraka. Jadi keselamatan adalah murni inisiatif dan tindakan Allah bagi setiap orang sehingga jalan keselamatan terbuka bagi semua orang.

Adik-adik roh pengasihan dan roh permohonan (terjemahan BIMK) memiliki pengertian hati yang suka mengasihi dan suka berdoa. Hal ini menunjuk kepada peranan Roh Kudus dalam diri adik-adik dan orang-orang yang sudah bertobat dan diselamatkan.

ROH KUDUS AKAN MEMBUAT ADIK-ADIK MEMILIKI KASIH DAN SUKA BERDOA BILA HIDUP ADIK-ADIK DIPIMPIN OLEH-NYA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga janji Tuhan Yesus untuk pemulihan digenapi. Roh Kudus pimpin hidup saya sehingga roh pengasihan dan roh permohonan ada dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.