DH-Peduli Dengan Orang Lain

PEDULI DENGAN ORANG LAIN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yeremia 40:1-16
(Ayat 9) Lalu bersumpahlah Gedalya bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka: “Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu; tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik sering kali orang lain lebih peka terhadap karya Tuhan di dunia ini daripada adik-adik sebagai anak-anak-Nya. Kepala pasukan yang tidak mengenal Allah mampu menghubungkan kekalahan bangsa Israel dengan hukuman Tuhan terhadap bangsa yang tidak taat.

Hal ini bertolak belakang dengan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Mereka tetap tegar tengkuk meskipun berulang-ulang Tuhan memberi peringatan kepada mereka. Kepedulian seorang dari bangsa yang terkenal kejam terhadap Yeremia—sehingga melepaskan Yeremia dari belenggu yang mengikat, bahkan berjanji untuk memperhatikannya dan memberi kebebasan bagi Yeremia untuk memilih—sungguh suatu contoh kepedulian yang patut adik-adik teladani!

SERING KALI ADIK-ADIK MENGANGGAP PERHATIAN YANG ADIK-ADIK BERIKAN KEPADA SESEORANG HANYA SEBATAS PEMBERIAN MATERI. PADAHAL SEORANG YANG SEDANG MENGHADAPI MASALAH MEMBUTUHKAN EMPATI DAN PERHATIAN LEBIH DARI ADIK-ADIK MELEBIHI PEMBERIAN SECARA MATERI.


ADIK-ADIK MARI KITA LEBIH PEDULI LAGI TERHADAP ORANG LAIN, AGAR KITA MENJADI LEBIH PEKA DAN DAPAT MEMPERHATIKAN MAKSUD TUHAN


Adik-adik dengan peduli terhadap orang lain, termasuk orang bukan Kristen, adik-adik akan menjadi lebih peka dan memperhatikan maksud Tuhan di balik hal-hal yang terjadi dalam hidup ini.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau peduli dengan semua orang. Saya akan bantu orang yang dalam kesulitan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.