PELAJARAN DARI BULI-BULI

DH-Pelajaran Dari Buli-buli
Yeremia 19:1-15
(Ayat 10) Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau.

Shalom adik-adik,

Adik-adik Allah memberi pelajaran kepada bangsa Israel melalui buli-buli yang dipecahkan, yaitu mengenai murka Allah atas Israel. Allah memberi perumpamaan bangsa Israel adalah buli-buli yang dipecahkan. Allah murka kepada bangsa Israel dan memecahkan bangsa dan kota-kotanya.

Allah murka karena Israel telah meninggalkan Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup mereka. Bangsa Israel telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak mereka sebagai persembahan kepada Baal.

Adik-adik semuanya itu tidak pernah Allah perintahkan atau Allah katakan, tetapi justru dilakukan oleh bangsa Israel. Semua yang mereka lakukan tidak hanya melanggar perintah Allah tetapi juga melukai hati Allah. Oleh karenanya Allah murka dan menghukum mereka dengan menghancurkan kota-kota di Israel.

Perintah Tuhan juga berlaku bagi adik-adik sampai saat ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan di kayu salib. Sering kali adik-adik mendahulukan pekerjaan, hobby atau hal-hal lainnya lebih dari Allah. Allah tidak lagi menjadi yang utama dan terutama dalam hidup adik-adik.


HENDAKNYA ADIK-ADIK SENANTIASA MENDAHULUKAN TUHAN DI ATAS SEGALANYA DAN JANGAN MELANGGAR PERINTAH TUHAN SEHINGGA ALLAH MEMBERKATI ADIK-ADIK


Buli-buli yang pecah mengajarkan adik-adik untuk senantiasa mendahulukan Tuhan di atas semua kesibukan, pekerjaan, hobby dan lain sebagainya. Adik-adik jangan pernah melanggar perintah Tuhan sehingga Tuhan tidak murka tetapi sebaliknya memberkati adik-adik.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang Tuhan Yesus berikan melalui buli-buli. Tuhan Yesuslah yang utama dan terutama dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.