PEMBAWA KEBENARAN

DH-Pembawa Kebenaran
Yesaya 32:1-20
(Ayat 17) Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.

Shalom adik-adik,

Adik-adik kebenaran berasal dari kata dasar benar. Lawan kata benar adalah salah. Jadi bila tidak benar berarti salah. Kata salah bisa juga memiliki pengertian dusta, bohong dan lain sebagainya.

Kebenaran identik dengan damai sejahtera karena di mana ada kebenaran maka akan tumbuh atau timbul damai sejahtera. Damai sejahtera artinya tidak ada perselisihan, pertengkaran, permusuhan dan suasana lainnya yang tidak mengenakkan.

Kebenaran membawa ketenteraman dan ketenangan selama-lamanya. Tetapi sebaliknya bila tidak ada kebenaran, maka yang ada pasti kebohongan, kepalsuan dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak membawa damai sejahtera dan sukacita.

YESUS ADALAH KEBENARAN YANG HIDUP; KEDATANGAN-NYA KE DUNIA UNTUK MEMBAWA KEBENARAN BAGI UMAT MANUSIA YANG SUDAH JATUH DALAM DOSA.

Di dalam diri-Nya tersedia pemulihan hubungan dengan Allah. Bagi adik-adik yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka Sang Kebenaran tinggal di dalam kehidupan adik-adik.

Sebagai orang yang sudah menerima kebenaran, seharusnya kehidupan adik-adik membawa damai sejahtera. Di dalam adik-adik tidak akan ada kepalsuan. Di mana adik-adik berada maka ada ketenteraman dan ketenangan yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling adik-adik. Kehidupan dan keberadaan adik-adik membawa dampak positif bagi sesama dan nama Tuhan dipermuliakan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya adalah anak terang. Biarlah kehidupan saya mambawa terang bagi jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.