PENGHAKIMAN MILIK TUHAN

Mazmur 17:1-15
(Ayat 2) Dari pada-Mulah kiranya datang penghakiman: mata-Mu kiranya melihat apa yang benar.

Shalom adik-adik,

Setelah jatuh dalam dosa, manusia menjadi makhluk yang dikuasai oleh daging. Keinginan daging lebih berkuasa atas hidup manusia daripada keinginan roh atau mengikuti kehendak Allah.

Adik-adik salah satu keinginan daging yang berkuasa atas manusia adalah sifat membalas. Manusia cenderung akan membalas bila kenyamanannya diganggu. Baik disinggung, disakiti, dihina dan lain sebagainya, maka manusia cenderung akan membalasnya.

Oleh karenanya timbul statement yang mungkin pernah adik-adik dengar yaitu: mata ganti mata, kaki ganti kaki dan lain sebagainya. Yang artinya membalas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, bahkan ada statement juga yang berkata pembalasan lebih kejam.


TUHAN AKAN MENJADI HAKIM YANG ADIL DAN MEMBELA ADIK-ADIK BILA ADIK-ADIK BENAR DI HADAPAN-NYA


Tetapi ayat tersebut di atas dari kitab Mazmur menjelaskan kepada adik-adik bahwa penghakiman itu datang dari Tuhan atau milik Tuhan. Tuhan yang akan bertindak terhadap orang yang berbuat tidak baik terhadap adik-adik. Tuhan akan menjadi hakim yang adil dan membela adik-adik bila adik-adik benar di hadapan-Nya.

Kalau adik-adik ingin mendapat pembelaan dari hakim yang adil yaitu Tuhan, adik-adik harus hidup benar dan melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah perintahkan yaitu firman Tuhan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus ampuni saya kalau selama ini saya suka menghakimi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.