DH-Penjaga Jiwa-jiwa

PENJAGA JIWA-JIWA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 33:1-33
(Ayat 7) Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku.

Shalom adik-adik,

Adik-adik Yehezkiel mendapat tugas panggilan dari Allah untuk menjadi penjaga bagi bangsanya. Yehezkiel diingatkan akan pentingnya tugas sebagai penjaga karena menyangkut kehidupan kekal. Tugas penjaga adalah mengingatkan dan kalau penjaga melalaikan tugasnya maka Allah akan menuntut tanggung jawab darinya (ayat 6).


ADIK-ADIK YANG SUDAH MENERIMA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT, TUHAN PANGGIL UNTUK MENJADI PENJAGA BAGI JIWA-JIWA


Demikian juga dengan adik-adik yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, Tuhan panggil untuk menjadi penjaga bagi jiwa-jiwa. Adik-adik memiliki kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara adik-adik agar selalu berada di jalan Tuhan.

Adik-adik memiliki tugas panggilan sebagai penjaga untuk mengingatkan sesama adik-adik. Adik-adik memiliki tanggung jawab untuk menjaga jiwa-jiwa dengan mengingatkan mereka untuk hidup benar dan tetap dalam jalan Tuhan.

Kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban adik-adik sebagai penjaga bila adik-adik melalaikan tugas-Nya, bila jiwa-jiwa yang seharusnya adik-adik jaga tetapi adik-adik abaikan. Seorang penjaga tidak boleh lengah dan harus selalu berjaga-jaga.

Adik-adik tidak mudah tugas seorang penjaga jiwa-jiwa, oleh karena itulah seorang penjaga harus memiliki kehidupan di dalam Tuhan yang terus menerus, artinya intim dengan Tuhan. Ketika adik-adik intim dengan Tuhan, akan ada kekuatan Tuhan yang memampukan adik-adik untuk menjadi penjaga dan adik-adik akan mendengar perkataan-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus mampukan saya sebagai penjaga jiwa-jiwa untuk dapat melakukannya dengan baik. Sehingga jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus percayakan bisa tetap terjaga. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.