PENJAGA JIWA-JIWA

Penjaga jiwa-jiwa

Yehezkiel 33:1-33
(Ayat 7) Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku.

Shalom adik-adik,
Yehezkiel mendapat tugas panggilan dari Allah yaitu menjadi penjaga bagi bangsanya. Yehezkiel diingatkan akan pentingnya tugas penjaga karena menyangkut kehidupan kekal. Tugas penjaga adalah mengingatkan. Bila melalaikan tugasnya Allah akan menuntut tanggung jawab darinya (ayat 6).

Adik-adik, tugas sebagai penjaga juga melekat pada setiap anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik adalah penjaga jiwa-jiwa. Adik-adik memiliki kewajiban untuk mengingatkan jiwa-jiwa supaya selalu berada di jalan Tuhan Yesus, hidup benar dan melakukan firman Tuhan.

Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban adik-adik sebagai penjaga. Bila adik-adik melalaikan tugas maka kesalahan atau hukuman akan dilimpahkan kepada adik-adik.

Adik-adik, tidak mudah tugas seorang penjaga jiwa-jiwa, tidak boleh lengah dan harus selalu berjaga-jaga. Oleh karena itu adik-adik harus memiliki kehidupan di dalam Tuhan Yesus yang terus menerus yang artinya senantiasa intim dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan adik-adik kekuatan yang memampukan adik-adik untuk menjadi penjaga yang baik.

PANGGILAN SETIAP ANAK TUHAN YESUS ADALAH MENJADI PENJAGA JIWA-JIWA.

RENUNGKAN:

  • Apa tugas penjaga jiwa-jiwa?
  • Siapa yang bisa menjadi penjaga jiwa-jiwa?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)