PENOLONG DAN PENOPANG DALAM KESESAKAN

DH-Penolong Dan Penopang Dalam Kesesakan
Mazmur 54:1-7
(Ayat 4) Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang menopang aku.

Shalom adik-adik,

Berkali-kali Tuhan membiarkan Daud mengalami kesesakan dan hidup dalam tekanan musuh. Tuhan ingin memperlihatkan kepada Daud bahwa Tuhanlah penolong dalam kesesakan.

Adik-adik Daud dalam mazmur di atas menunjukkan bahwa Daud bukan orang yang perkasa sekalipun ia pernah mengalahkan Goliat. Daud adalah manusia biasa yang memiliki rasa takut sehingga ia lari dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya.

Di dalam ketakutannya dan kesesakannya, Daud memanjatkan doa kepada Tuhan. Daud dengan jujur dan tulus meminta Tuhan menyelamatkan dan memberi keadilan kepadanya dan memuji Tuhan sebagai penolong dan penopangnya. Daud yakin bahwa musuh-musuhnya akan dihalau oleh Tuhan.

Daud berkomitmen untuk memberi persembahan kepada Tuhan karena yakin bahwa Tuhan akan melepaskannya dari segala kesesakan, walaupun saat itu dia masih dalam keadaan terdesak dan dikejar-kejar musuh. Iman dan keyakinan Daud menjadi teladan bagi kita yang mungkin saat ini dalam pergumulan dan kesesakan.


ALLAH ADALAH PENOLONG DAN PENOPANG ADIK-ADIK DALAM KESESAKAN


Adik-adik juga harus yakin bahwa Allah adalah penolong dan penopang adik-adik dalam kesesakan. Naikkan pujian dan penyembahan kepada Allah sebagai bukti adik-adik percaya kepada-Nya dan Allah pasti menolong dan melepaskan adik-adik dari kesesakan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, hanya Engkaulah penolong dan penopang saya. Saya mau selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus akan melepaskan saya dari pergumulan dan kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.