PENYAKIT KUSTA

DH-Penyakit Kusta
Imamat 13:1-59
(Ayat 3) Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta; kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis.

Shalom adik-adik,

Imam adalah orang yang Tuhan tetapkan untuk membawa persembahan umat Tuhan. Tetapi ternyata tugas imam tidak hanya persembahan. Tuhan memberi tugas lain yaitu untuk memeriksa dan meneliti penyakit kusta pada umat Tuhan. Penyakit kusta yang ada pada saat itu berbeda dengan penyakit kusta yang sekarang.

Adik-adik kusta dalam bahasa Ibrani “tsara’at” menunjuk pada beberapa penyakit kulit yang rumit. Penyakit ini menular dan berbahaya. Mereka yang terkena penyakit kusta akan dianggap najis. Penyakit kusta ini sulit dideteksi maka Tuhan memberi beberapa prosedur bagi para imam dalam mendeteksi atau mendiagnosa dan menyatakan seseorang terkena atau tidaknya penyakit tersebut.

Bagi mereka yang terjangkit penyakit kusta harus diasingkan dan tidak boleh berada bersama umat Tuhan yang lain. Penyakit kusta membuat seseorang najis dan diasingkan baik dari sesamanya maupun dari Tuhan.

Adik-adik mungkin tidak terkena penyakit kusta secara jasmani. Tetapi sesungguhnya kalau hidup adik-adik jauh dari Tuhan Yesus dan juga jauh dari sesama maka adik-adik sedang terjangkit penyakit kusta juga yaitu kusta rohani. Adik-adik sebagai imam dalam Perjanjian Baru melalui penebusan Kristus, harus mendeteksi kehidupan adik-adik, apakah ada kusta rohani yang membuat hidup adik-adik jauh dari Tuhan Yesus dan sesama. Kalau ada adik-adik harus sembuhkan penyakit tersebut.

PENYAKIT KUSTA ROHANI DAPAT DISEMBUHKAN MELALUI PEMULIHAN KEMBALI HUBUNGAN DENGAN TUHAN YESUS. Adik-adik harus cari Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi melalui doa, membaca Firman Tuhan, beribadah dan bersekutu dengan teman-teman seiman maka penyakit kusta rohani dapat disembuhkan.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya kena penyakit kusta?
  2. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan Yesus dan sesama?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )