PERBUATAN KEJI

DH-Penyesalan Datang Belakangan
2 Tawarikh 28:1-27
(Ayat 3) Ia membakar juga korban di Lebak Ben-Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel.

Shalom adik-adik,

Kata “keji” memiliki pengertian kejam atau jahat. Perbuatan keji adalah perbuatan yang kejam atau jahat dan menyakitkan. Raja Ahas melakukan perbuatan keji di mata Tuhan. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan.

Adik-adik Ahas membuat patung-patung penyembahan berhala. Membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan memberikan anaknya untuk dibakar sebagai korban dalam api.

Semua yang dilakukan Ahas merupakan perbuatan keji di mata Tuhan. Tuhan kemudian menyerahkan Ahas dan kerajaannya ke dalam tangan raja Aram dan raja Israel. Semua barang milik raja Ahas dirampas.

Adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus mungkin tidak melakukan perbuatan keji dengan menyembah berhala. Tetapi sesungguhnya ketika tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Yesus, adik-adik sudah melakukan perbuatan keji di mata Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan yang utama dalam kehidupan adik-adik.

KETIKA ADIK-ADIK TIDAK MENJADIKAN TUHAN YESUS YANG UTAMA SESUNGGUHNYA ADIK-ADIK SUDAH MELAKUKAN PERBUATAN KEJI DI MATA TUHAN YESUS.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa perbuatan keji di mata Tuhan Yesus?
  2. Apa yang harus saya lakukan ketika melakukan perbuatan keji?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )