PERGI DAN HASILKAN BUAH

DH-Pergi Dan Hasilkan Buah
Yohanes 15:1-27
(Ayat 16) Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Shalom adik-adik,

Kalau adik-adik bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus yang telah memilih adik-adik. Sebagai murid ada tugas yang harus adik-adik lakukan yaitu pergi dan menghasilkan buah. Pergi artinya berangkat atau keluar dari kediaman, rumah, tempat tinggal atau rasa nyaman adik-adik.

Adik-adik untuk pergi perlu tenaga yang harus dikeluarkan, ada usaha yang dilakukan, ada pengorbanan, mungkin waktu dan lain sebagainya. Pada saat adik-adik pergi dan melakukan tugas maka adik-adik akan menghasilkan buah.

Secara garis besar, ada 3 buah yang Tuhan minta dan yang akan adik-adik hasilkan ketika adik-adik pergi, yaitu:

  1. BUAH PERTOBATAN, yaitu perubahan sifat, karakter dan gaya hidup adik-adik menjadi lebih baik dan semakin menyerupai Kristus.
  2. BUAH JIWA-JIWA, yaitu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan yang adik-adik bawa kepada Tuhan.
  3. BUAH ROH, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (Galatia 5:22-23).

Namun bila adik-adik tidak pergi dan tidak menghasilkan buah maka adik-adik akan dicampakkan. Seperti ranting yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam dapur api dan dibakar. Dan ada janji yang Tuhan Yesus berikan pada saat adik-adik pergi dan menghasilkan buah.

TUHAN BERJANJI, APA YANG ADIK-ADIK MINTA KEPADA BAPA DI DALAM NAMA TUHAN YESUS AKAN DIBERIKAN KEPADA ADIK-ADIK.

Haleluya! Puji Tuhan, yuk… adik-adik pergi dan hasilkan buah!

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya mau pergi dan menghasilkan buah dalam hidup saya. Urapi dan berikan saya kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.