DH-Perhatikan Orang Lemah

PERHATIKAN ORANG LEMAH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 41:1-13
(Ayat 1) Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah! Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka.

Shalom adik-adik,

Meluputkan memiliki pengertian melepaskan atau menghindarkan, sedangkan celaka adalah kemalangan atau kesusahan. Setiap orang pasti tidak ada yang ingin mendapat celaka atau kesusahan. Tetapi celaka tidak ada yang tahu kapan datang dan menimpa seseorang.

ADIK-ADIK UNTUK BISA TERHINDAR DARI CELAKA, ALLAH MEMBERITAHUKAN CARANYA YAITU DENGAN MEMPERHATIKAN ORANG LEMAH. Orang lemah adalah orang yang tidak berdaya termasuk juga orang yang tidak mampu atau orang yang dalam kesusahan.


ALLAH INGIN ADIK-ADIK TIDAK HANYA MELIHAT TETAPI JUGA MENOLONG ORANG-ORANG YANG SEDANG DALAM KESUSAHAN


Kata memperhatikan memiliki pengertian melihat dan menolong. Allah ingin adik-adik tidak hanya melihat tetapi juga menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan, ada tindakan terhadap mereka. Adik-adik tidak bisa menyuruh orang yang lapar untuk berdoa supaya kenyang tetapi adik-adik harus memberi mereka makan.

Hukum Allah yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ketika adik-adik menolong orang lemah sesungguhnya adik-adik sedang melakukannya terhadap Tuhan atau memberi Tuhan utang. Dan Tuhan pasti membayar utang-Nya.

Adik-adik dari berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik, ada berkat yang Tuhan sisipkan juga untuk memberkati orang lain. Jangan tahan berkat untuk mereka. Tuhan ingin adik-adik menjadi berkat bagi sesama.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau mengasihi jiwa-jiwa. Saya tahu isi hati Tuhan Yesus supaya jiwa-jiwa diselamatkan dan Tuhan Yesus mau pakai saya untuk memberkati mereka khususnya mereka yang dalam kesusahan. Pakai saya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.