DH-Perkataan Palsu

PERKATAAN PALSU

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 13:1-23
(Ayat 8) Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Shalom adik-adik,

Adik-adik melalui Yehezkiel, Allah mengecam nabi-nabi yang berkata palsu yang mengikuti suara hatinya, bukan suara Tuhan. Apa yang mereka sampaikan dan perkatakan bukan berasal dari Tuhan.

Nabi adalah penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan perkataan atau suara Tuhan kepada umat-Nya. Semua perkataan yang disampaikan mereka menyesatkan umat Tuhan karena bukan berasal dari Tuhan. Oleh karenanya Tuhan menjadi lawan nabi-nabi yang berkata palsu.

Adik-adik Tuhan tidak bisa berbohong dan Tuhan juga tidak mau nabi-nabi-Nya dan juga umat Tuhan berkata-kata tidak benar atau bohong. Sebab perkataan tidak benar bukan berasal dari Allah tetapi dari iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta. Jika adik-adik berkata-kata yang tidak benar, itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis.

Perhatikan perkataan adik-adik, bila adik-adik berkata-kata yang tidak benar maka adik-adik bukan saja menyesatkan orang tetapi juga menjadi lawan Allah. Jika ya, hendaklah adik-adik katakan: ya; jika tidak, hendaklah adik-adik katakan: tidak (Mat. 5:37).

Adik-adik orang percaya adalah kitab yang terbuka, adik-adik bisa melihat Kristus dalam kehidupan adik-adik. Tidak ada kepalsuan atau kebohongan di dalam diri adik-adik.

PERKATAKANLAH PERKATAAN YANG BENAR SEHINGGA MELALUI PERKATAAN ADIK-ADIK ALLAH DIPERMULIAKAN.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menyadarkan dan mengingatkan saya untuk selalu berkata-kata yang benar. Mampukan saya Tuhan Yesus untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.