PERKATAKAN YANG MEMBANGUN

DH-Perkataan Yang Membangun
Kolose 4:1-18
(Ayat 6) Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.

Shalom adik-adik,

Adik-adik setiap perkataan yang diucapkan pasti akan menimbulkan dampak. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut adik-adik tidak bisa dihapus lagi. Perkataan yang baik akan menimbulkan dampak yang positif sedangkan perkataan salah akan menimbulkan dampak yang negatif bagi yang mendengar.

Kata-kata yang negatif yang adik-adik keluarkan tidak mudah untuk dihapus. Bagi sebagian orang akan tetap teringat bahkan sampai mati walaupun adik-adik sudah meminta maaf. Biasanya adik-adik yang kehidupan rohaninya belum dewasa atau masih bayi rohani akan sulit untuk mengampuni.


ADIK-ADIK KATA-KATA KITA HARUS SELALU MENJADI BERKAT BAGI SEMUA ORANG


Adik-adik Tuhan menghendaki hidup adik-adik menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu setiap perkataan adik-adik harus selalu menjadi berkat bagi semua orang. Baik orang itu teman, famili dan termasuk juga orang yang pernah menyakiti adik-adik. Memang tidak mudah untuk berkata-kata yang baik khususnya untuk orang yang pernah menyakiti adik-adik. Daging sepertinya ingin membalas.

Kemampuan manusia terbatas, tetapi adik-adik harus berusaha untuk menahan kata-kata yang keluar dari mulut untuk tidak keluar perkataan negatif, melainkan perkataan yang selaras dengan Firman Tuhan. Supaya perkataan adik-adik menjadi berkat dan membangun. Untuk itu hidup adik-adik harus mau berjalan dalam Roh, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus.

Adik-adik Roh Kudus akan mengendalikan mulut dan lidah adik-adik untuk berkata-kata selaras Firman Tuhan. HIDUP MENJADI BERKAT ITU RUGI MENURUT PERHITUNGAN MANUSIA, TETAPI UNTUNG BESAR DI MATA TUHAN UNTUK KEHIDUPAN KEKAL.

Aturlah perkataan yang keluar dari mulut adik-adik supaya menjadi berkat.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau jaga perkataan saya supaya bukan perkataan negatif yang keluar tetapi perkataan positif dan membangun. Roh Kudus tolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.