PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH

DH-Persekutuan Dengan Tuhan
Keluaran 31:1-18
(Ayat 15) Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

Shalom adik-adik,

Allah meminta umat-Nya untuk menguduskan hari Sabat atau hari yang ketujuh. Hari Sabat adalah hari di mana umat Tuhan tidak diperbolehkan bekerja. Setelah selama enam hari mereka bekerja maka pada hari yang ketujuh, mereka harus berhenti bekerja.

Adik-adik tujuan Tuhan untuk menguduskan hari Sabat supaya umat-Nya bisa datang beribadah kepada Allah. Allah tidak ingin umat-Nya bekerja terus sehingga fokusnya hanya kepada pekerjaan dan tidak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah.

Allah ingin umat-Nya datang beribadah dan mengucap syukur atas semua yang Allah sudah lakukan dalam hidup mereka. Inti dari hari Sabat adalah umat-Nya bersekutu dengan Tuhan. Allah ingin umat-Nya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan menjadi kerinduan Allah hingga sekarang.

Kerinduan Tuhan Yesus adalah adik-adik senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya pada hari Sabat atau hari Minggu tetapi setiap saat dan tidak hanya di gereja. Tuhan Yesus ingin persekutuan yang intim dan timbul dari hati yang haus akan Tuhan Yesus.

Jangan dibatasi hanya pada hari Minggu kita bersekutu dengan Tuhan tetapi adik-adik harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan Yesus setiap saat. Hari Minggu dan hari-hari lainnya adik-adik harus bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui doa, pujian dan penyembahan dan hati yang haus kepada Allah, itulah ibadah yang sejati.

Hanya adik-adik yang memiliki gaya hidup menyembah atau yang senantiasa fokus kepada Tuhan Yesus yang bisa melakukannya.

SALAH SATU TUJUAN TUHAN YESUS MENCIPTAKAN MANUSIA ADALAH UNTUK MEMUJI DAN MENYEMBAH TUHAN YESUS MELALUI PERSEKUTUAN YANG DIBANGUN SETIAP SAAT.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus?
  2. Kapankah waktu yang tepat untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )