PRIBADI PENOLONG

DH-Pribadi Penolong
Yohanes 16:1-33
(Ayat 13) Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

Shalom adik-adik,

Adik-adik setelah misi-Nya menanggung dosa manusia di kayu salib selesai, Tuhan Yesus harus segera kembali ke Sorga. Tuhan Yesus tahu keadaan atau kondisi murid-murid-Nya dan juga pengikut-pengikut-Nya termasuk adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus ketika tidak bersama lagi.

Tanpa Tuhan Yesus, adik-adik akan berjalan dalam kegelapan sebab dunia dikuasai si jahat. Adik-adik yang berjalan dalam kegelapan akan jatuh-bangun dalam dosa. Tuhan Yesus menjanjikan suatu pribadi yang akan menyertai adik-adik ketika Ia ada di Sorga.

Adik-adik pribadi yang Tuhan Yesus janjikan dikenal dengan nama Roh Kudus. Ia akan menyertai dan menuntun adik-adik berjalan di dalam kebenaran-kebenaran dan janji-janji Tuhan Yesus. Bahkan akan memberitahukan kepada adik-adik hal-hal yang akan datang.

Roh Kudus pertama kali dicurahkan di Yerusalem. Setelah itu Roh Kudus hadir dan menyertai setiap orang percaya. Saat ini Roh Kudus ada dalam kehidupan adik-adik sebagai Bait-Nya. Sebagai Bait Roh Kudus adik-adik harus menjaga kekudusan tubuh dan kehidupan adik-adik.

ADIK-ADIK ROH KUDUS ADALAH PRIBADI ALLAH YANG KETIGA, YANG ALLAH JANJIKAN UNTUK MENYERTAI ADIK-ADIK. Roh Kudus senantiasa menginsafkan adik-adik akan dosa. Menjadi penghibur ketika dalam kesesakan.

ADIK-ADIK HARUS SENANTIASA BERKOMUNIKASI DENGAN ROH KUDUS DAN HIDUP KUDUS sehingga Ia akan terus menuntun jalan dan kehidupan adik-adik dalam kebenaran Tuhan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saya. Saya akan jaga hidup saya untuk kudus sehingga Roh Kudus terus berkarya dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.