DH-Rahasia Untuk Dikasihi

RAHASIA UNTUK DIKASIHI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Daniel 6:1-29
(Ayat 11) Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.

Shalom adik-adik,

Daniel membuktikan kepercayaan raja Darius, apa yang diperintahkan raja dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Daniel dikasihi raja. Hal ini membuat iri banyak orang di lingkungan Daniel dan mereka berusaha untuk mencelakakan Daniel.

Daniel adalah seorang yang taat kepada Allah, ia selalu bersekutu dengan Allah setiap hari, 3 kali setiap hari Daniel memuji Allah. Kebiasaan Daniel dan Allah yang berbeda dengan mereka, dijadikan kunci untuk mencelakakan Daniel. Akhirnya Daniel dilempar ke dalam gua singa.

Adik-adik Allah turun tangan menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang ada di dalam gua (ayat 24). Dan sebaliknya mereka yang tidak suka dan yang ingin mencelakakannya, dibuang ke dalam gua singa dan mereka diterkam dan diremukkan tulang-tulangnya oleh singa-singa dalam gua.

Kunci Daniel dikasihi oleh Allah dan manusia (raja Darius) atau sesama adalah dengan senantiasa bersekutu dengan Allah sehingga Allah mengasihinya. Daniel juga setia dan jujur kepada raja (atasannya) dan melakukan semua pekerjaannya dengan baik.

KALAU ADIK-ADIK INGIN DIKASIHI ALLAH DAN DIKASIHI SESAMA, ADIK-ADIK HARUS SENANTIASA BERDOA DAN INTIM DENGAN TUHAN, MAKA ADIK-ADIK AKAN MELIHAT KASIH DAN PEMBELAAN ALLAH DINYATAKAN ATAS HIDUP ADIK-ADIK.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya mau terus berdoa dan senantiasa intim dengan Tuhan Yesus sehingga hidup saya dikasihi Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.