RAJA KERAJAAN DAMAI

Raja Damai

Mikha 5:1-15
(Ayat 2) Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Shalom adik-adik,
Mikha diutus Allah untuk bernubuat dan menyampaikan berita keselamatan kepada bangsa Israel. Allah akan membebaskan mereka dan mendirikan Kerajaan Damai di bumi. Raja Kerajaan Damai berasal dari suku terkecil yaitu Yehuda keturunan Daud.

Adik-adik, Allah memegang janji kepada Daud. Keturunan Daud akan memerintah dan kerajaannya kekal selamanya. Semua bangsa akan datang sujud menyembah Allah.

Kerajaan Damai yang dinubuatkan Mikha akan terwujud melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kedua di bumi. Kehadiran Tuhan Yesus yang pertama untuk mengampuni dosa manusia, memberikan keselamatan bagi yang percaya. Kehadiran Tuhan Yesus kedua adalah sebagai raja.

Adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus terus pertahankan iman sampai garis akhir. Nanti ketika Raja Kerajaan Damai memerintah adik-adik tidak hanya diselamatkan tetapi akan turut memerintah.

PERTAHANKAN IMAN KEPADA TUHAN YESUS SAMPAI GARIS AKHIR NANTI ADIK-ADIK AKAN MEMERINTAH DALAM KERAJAAN DAMAI.

RENUNGKAN:

  • Siapa raja Kerajaan Damai?
  • Bagaimana turut memerintah dalam Kerajaan Damai?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)