RANCANGAN TUHAN

DH-Rancangan Tuhan
Keluaran 26:1-37
(Ayat 30) Kemudian haruslah kaudirikan Kemah Suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.

Shalom adik-adik,

Allah menyuruh bangsa Israel untuk membuat Kemah Suci. Kemah Suci adalah tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah umat-Nya. Allah sudah mempunyai rancangan untuk Kemah Suci yang harus dibangun. Allah memperlihatkannya kepada Musa di gunung Sinai.

Adik-adik Allah menyuruh Musa untuk membuatnya seperti yang dilihatnya. Tidak hanya dalam hal Kemah Suci Allah memiliki rancangan, Allah juga mempunyai rancangan atas umat-Nya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan tetapi hari depan yang penuh harapan (Yer. 29:11).

Salah satu tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena Allah sudah memiliki rancangan atas mereka yaitu membawa mereka masuk dalam Tanah Perjanjian. Termasuk juga membawa mereka melewati padang gurun adalah untuk membentuk karakter mereka menjadi umat Tuhan.

Demikian juga halnya dengan kehidupan adik-adik sebagai umat Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membawa pemulihan kepada adik-adik untuk menggenapi rancangan Allah atas adik-adik. Tuhan Yesus melakukan semua supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas adik-adik.

Betapa berharganya hidup adik-adik di mata Tuhan Yesus sebab rancangan-Nya adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Rancangan Tuhan Yesus “ya dan amin”. Sekalipun saat ini adik-adik punya masalah, persoalan dan pergumulan, TUHAN YESUS TIDAK PERNAH MENGINGKARI JANJI-NYA DAN RANCANGAN-NYA PASTI DIGENAPI. Adik-adik tetaplah percaya dan sungguh-sungguh melakukan perintah-Nya.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa rancangan Tuhan Yesus untuk saya?
  2. Apa yang harus saya lakukan supaya rancangan Tuhan Yesus digenapi?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )