DH-Re-commitment

RE-COMMITMENT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Nehemia 10:1-39
(Ayat 1) Yang membubuhi meterai adalah: kepala daerah Nehemia bin Hakhalya, Zedekia.

Shalom adik-adik,

Bangsa Israel yang telah pulang kembali ke Yerusalem membuat perjanjian tertulis dan dibubuhi meterai. Mereka mengulang kembali atau re-commit perjanjian dengan Tuhan. Re-commitment ditulis dalam suatu piagam perjanjian. Tujuannya adalah supaya mereka senantiasa mengingat perjanjian tersebut dan melakukannya.

Adik-adik sebagai manusia sering kali tidak taat. Re-commitment kepada Tuhan Yesus harus dilakuka dan selalu harus diperbaharui. Re-commitment harus mencakup seluruh bidang kehidupan dan harus jelas apa yang mau di-re-commit.

Re-commitment tidak boleh hanya sekadar ikut-ikutan. Yang membuat re-commitment adalah adik-adik yang sudah dewasa dan mengerti sehingga re-commitment tidak hanya sekadar perkataan tetapi sungguh-sungguh dilakukan.

Selama hidup adik-adik pasti akan berbuat dosa dan tidak taat kepada Tuhan Yesus. Re-commitment harus adik-adik lakukan bahkan terus diperbaharui. Dengan re-commitment adik-adik akan terus diingatkan bahwa adik-adik masih melakukan dosa.

RE-COMMITMENT HARUS SENANTIASA DILAKUKAN KARENA ADIK-ADIK SERING KALI TIDAK TAAT.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa saya harus senantiasa membuat re-commitment dengan Tuhan Yesus?
  2. Apa tujuan saya membuat re-commitment?
  3. DOA :
    ( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )