DH-Roh Allah Memberi Kemerdekaan

ROH ALLAH MEMBERI KEMERDEKAAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 39:1-29
(Ayat 29) Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Shalom adik-adik,

Adik-adik Allah berjanji untuk tidak menyembunyikan wajah-Nya dari umat-Nya bila Roh Allah dicurahkan atas mereka. Pencurahan Roh Tuhan atas umat-Nya mengakibatkan terjadinya pemulihan atas mereka. Jadi kunci dari pemulihan atas umat-Nya adalah kehadiran Roh ALLAH.

Roh ALLAH akan membangkitkan umat Israel yang telah mati karena dosa dan kejahatan mereka. Roh Allah akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian untuk tinggal kembali di sana setelah mereka mengalami kehancuran dan dibuang ke Babel.

Demikian halnya dengan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, Roh ALLAH yang tinggal dalam hidup adik-adik akan mengubah perilaku dan hidup adik-adik. Hati adik-adik akan diperbaharui. Dan Allah akan menyatakan diri-Nya atau kuasa-Nya melalui adik-adik.


ROH ALLAH AKAN MEMIMPIN DAN MENGARAHKAN ADIK-ADIK UNTUK HIDUP BENAR DAN BERJALAN DALAM KEBENARAN-NYA


Roh ALLAH dicurahkan kepada adik-adik yang hidupnya mau taat kepada ALLAH dan melakukan firman-Nya. Roh ALLAH akan memimpin dan mengarahkan adik-adik untuk hidup benar dan berjalan dalam kebenaran-Nya. Roh ALLAH juga akan mengadakan perubahan dan pembaharuan dalam hidup adik-adik.

Adik-adik tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat kalau adik-adik hidup dipimpin oleh Roh ALLAH (Gal. 5:18). Oleh karena itu IZINKANLAH ROH ALLAH MEMIMPIN HIDUP ADIK-ADIK, MAKA ADIK-ADIK AKAN MENJADI ORANG-ORANG YANG MERDEKA DAN FIRMAN-NYA AKAN MENUNTUN HIDUP ADIK-ADIK MENUJU KEPADA PENGGENAPAN JANJI ALLAH.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus terima kasih untuk Roh-Mu yang Tuhan Yesus berikan atas saya sehingga saya menjadi orang yang merdeka. Saya serahkan hidup saya untuk Tuhan Yesus pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.