SALING MEMPERHATIKAN

DH-Saling Memperhatikan
Ibrani 10:1-39
(Ayat 24) Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

Shalom adik-adik,

Dua hal yang diperlukan dalam pertumbuhan iman adik-adik yaitu saling memperhatikan dan saling mendorong. Kata memperhatikan memiliki arti: melihat satu sama lain. Sedangkan kata mendorong memiliki arti: membangkitkan, berasal dari bahasa Yunani “Paroxusmos”.

Adik-adik persekutuan yang saling mendukung dan menguatkan sangat diperlukan untuk menolong adik-adik dalam memperjuangkan iman dalam kehidupan. Yang kuat menolong yang lemah, yang lemah akan menjadi kuat dan yang kuat akan semakin dikuatkan.

Kasih merupakan pegangan ketika adik-adik saling memperhatikan dan saling mendorong. Ketika kasih tidak ada maka adik-adik akan sulit untuk bisa saling memperhatikan dan mendorong satu dengan lain untuk sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Kasih merupakan dasar dari semua perbuataan adik-adik.

PEKERJAAN BAIK ADALAH PEKERJAAN YANG MENCERMINKAN ALLAH. Allah adalah kasih dan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong (1 Kor. 13:4). Pekerjaan baik merupakan bukti bahwa adik-adik menangkap ajaran dan kehendak Tuhan.

Masalah, pergumulan dan berbagai ajaran yang menyesatkan dapat membuat adik-adik goyah. Akhirnya menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan melepaskan iman percayanya dari Tuhan Yesus.

Adik-adik harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sangat dekat (ayat 25).

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya mau lebih lagi memperhatikan sesama seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Saya akan melakukan pekerjaan baik sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.