SAMPAIKAN PESAN TUHAN

DH-Sampaikan Pesan Tuhan
Bilangan 23:1-30
(Ayat 26) Tetapi Bileam menjawab Balak: “Bukankah telah kukatakan kepadamu: Segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan.”

Shalom adik-adik,

Bileam terkenal sebagai seorang nabi yang ucapan dan perkataannya “manjur”. Bila ia memberkati orang maka orang tersebut akan diberkati. Demikian juga bila ia mengutuk orang, orang tersebut akan kena kutuk (Bil. 21).

Adik-adik Balak memaksa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Balak melihat beberapa kerajaan yang dilalui oleh bangsa Israel. Semuanya sudah ditaklukkan. Balak merasa terancam dan takut ketika bangsa Israel sudah berada dekat dengan kerajaannya.

Bileam menolak permintaan Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Permintaan Balak tidak sesuai dengan pesan Tuhan yang disampaikan kepadanya. Walaupun Balak memaksa hingga berkali-kali tetapi Bileam tetap menolaknya.

Adik-adik sebagai anak Tuhan harus juga berani berkata tidak dan menolak bila adik-adik diperhadapkan seperti Bileam karena tidak sesuai dengan perintah atau firman Tuhan. Adik-adik harus takut kepada Tuhan Yesus bukan kepada manusia. Selama adik-adik berada di dalam kebenaran maka Tuhan adik-adik yang membela.

ADIK-ADIK HARUS MENDENGAR DAN MENGIKUTI SUARA ATAU PERKATAAN TUHAN YESUS. Sekalipun yang Tuhan Yesus sampaikan bertentangan dengan pikiran dan kemauan adik-adik. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus daripada manusia atau apapun juga. Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat adik-adik sebagai anak-Nya.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mana yang harus saya ikuti suara Tuhan Yesus atau manusia?
  2. Mengapa saya harus mengikuti suara Tuhan Yesus?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )