SELALU DATANG KEPADA TUHAN

Bangkit Dari Kemalasan

Lukas 18:1-43
(Ayat 3) Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku.

Shalom adik-adik,
Kata "selalu" menunjukkan suatu kegiatan yang terus-menerus, senantiasa, selamanya dilakukan (KBBI). Seorang janda terus-menerus menemui seorang hakim untuk minta dibela perkaranya. Sang hakim tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun.

Adik-adik, perbuatan si janda yang terus-menerus mendatanginya, minta perkaranya dibela dan akhirnya berhasil. Sang hakim merasa terganggu dan akhirnya membela perkara si janda.

Perbuatan si janda menjadi contoh bagi adik-adik. Adik-adik harus lakukan dengan Tuhan Yesus, adik-adik harus datangi Tuhan Yesus terus-menerus melalui doa dan berseru. Minta Tuhan Yesus membela perkara atau pergumulan adik-adik.

Adik-adik tidak tahu kapan perkara dibela Tuhan Yesus, tetapi kalau adik-adik terus-menerus mendatangi Tuhan Yesus, perkara adik-adik pasti dibela Tuhan Yesus. Jangan berhenti sebelum Tuhan Yesus membela adik-adik.

PERGUMULAN ADIK-ADIK PASTI TUHAN YESUS BELA BILA ADIK-ADIK SELALU DATANG DAN BERSERU KEPADA TUHAN YESUS.

RENUNGKAN:

  • Bagaimana supaya Tuhan Yesus membela perkara saya?
  • Bagaimana caranya datang kepada Tuhan Yesus?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)